مرکز طراحی آزمون های سرا

آزمون آزمایشی کارشناس رسمی دادگستری 4001

  • 100 دقیقه
  • حد نصاب قبولی: 1 درصد
  • نمره منفی : دارد
  • شامل 50 سوال
  • ارائه گزارش عملکرد مبحث به مبحث پس از اتمام آزمون
  • همراه با پاسخنامه تشریحی
750,000 تومان
آزمون های پیشنهادی